Obrazac za uplatu KURBANA 2018

Narudžba je samo važeća ukoliko i uplata slijedi do 15.08.2018. god.


LIČNI PODACI:Navedite obavezno za svaki kurban po jedan nijet. Kao nijet možete navesti Vaše ime, ime oca, majke, djeteta.

Ako je neko rahmetli dopišite „rahm“. Molimo Vas da navedete potpuno ime i prezime.

 

 

Validation in progress